Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 9. 2019

Datum objave: 14. 8. 2019
Rok za prijavo: 3. 9. 2019

Prodaja nepremičnine:
- pozidano stavbno zemljišče parc. št. 903/6 v izmeri 13 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 903/6).

 

Cena navedene nepremičnine 2.860,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke