Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 12. 2020

Datum objave: 20. 11. 2020
Rok za sprejem ponudb: 10. 12. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1659/23 v izmeri 8 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 1659/23).

Cena navedene nepremičnine 640,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke