Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 3. 2021

Datum objave: 9. 2. 2021
Rok za prijavo: 1. 3. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1074/3 v izmeri 120 m2, k.o. 1776 Lipoglav, (ID znak: parcela 1776 1074/3).

Cena navedene nepremičnine 4.800,00 EUR brez 2% DPN.

 

Na predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d in Javnega stanovanjskega sklada MOL.

Razpisne datoteke