Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 3. 2021

Datum objave: 9. 2. 2021
Rok za prijavo: 1. 3. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 696/4 v izmeri 22 m2, k.o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 696/4).

Cena navedene nepremičnine 2.200,00 EUR brez 2% DPN.

 

Na predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Razpisne datoteke