Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 5. 2021

Datum objave: 6. 5. 2021
Rok za sprejem ponudb: 26. 5. 2021

PREKLIC: Oddaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 245/366, v izmeri 6.099 m2, parc.št. 245/362 v izmeri 456 m2 in parc. št. 245/72, v izmeri 421 m2, vse k. o. 1695 Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas enega (1) leta. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

Preklic namere, 12. 5. 2021.

Razpisne datoteke