Popravek javnega razpisa za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

Zaključen: 19. 1. 2007 , odpiranje prijav: 19. 1. 2007

Datum objave: 22. 12. 2006
Rok za prijavo: 19. 1. 2007
Odpiranje prijav: 19. 1. 2007

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem

objavlja na podlagi Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Ur.l.RS št.:14/99, 16/99)

 

Popravek javnega razpisa za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem,
objavljenem na spletni strani http://www.ljubljana.si/ dne 15.12.2006 do dne 19.01.2007.

PREKLICUJE SE ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA POD TOČKO II. MESTNI TRG 15.


 PROSTOR SE IZVEZAMA IZ BESEDILA JAVNEGA RAZPISA IN SE NE ODDAJA Z JAVNIM RAZPISOM, ki je bil objavljen dne 15.12.2006 na spletni strani http://www.ljubljana.si/.

 

Vse zainteresirane ponudnike naprošamo, da ne oddajajo ponudbe za najem zgoraj navedenega prostora, saj se bodo ponudbe štele za brezpredmetne.