Aktualno

Kako smo selili drevesa v Šmartinski park

V preteklih dneh smo selili drevesa, ki so rastla ob Linhartovi cesti, v Šmartinski park. Drevesa smo posadili ob zidu pokopališča Žale. S tem smo jim zagotovili dobre pogoje za nadaljnjo rast, obiskovalcem parka pa še več sence.

Aktualno

Strokovne službe soglasne o nujnih ukrepih za zaključek del na območju Podrožniške poti

Po ponovnem terenskem ogledu sečišča ob Podrožniški poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠh) skupaj s predstavnicami in predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), JP Voka Snaga – Službe KP TRŠh, podjetja Tisa d.o.o. in Mestne občine Ljubljana (MOL) je bila sprejeta soglasna odločitev o nujnih ukrepih za dokončanje sečišča na območju, kjer so se na podlagi odločbe ZGS izvajala dela od decembra 2022 do marca 2023. Navedene strokovne službe so ocenile, da je treba zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev z območja odstraniti 21 oslabljenih, nevarnih, bolnih in suhih dreves na način, ki bo najbolj skladen z varstvenimi cilji krajinskega parka in razvoja številnih funkcij gozda. Dela se bodo izvajala predvidoma od 21. februarja do začetka marca 2024, odvisno od vremenskih razmer.

Aktualno

Srečanje župana Zorana Jankovića in glavnega tajnika SVIZ-a Branimirja Štruklja

Župan Zoran Janković s sodelavci se je danes srečal z glavnim tajnikom Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) Branimirjem Štrukljem na temo združevanja javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana v en javni zavod.

Vedno boljši