Izbira zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo: »Športni park Črnuče«

Zaključen: 23. 12. 2011 , odpiranje prijav: 23. 12. 2011

Datum objave: 23. 11. 2011
Rok za prijavo: 23. 12. 2011
Odpiranje prijav: 23. 12. 2011

Številka: 671-371/2011- 14
Oznaka JN: 11/620005

Kratek opis naročila ali nabave:

Predmet javnega razpisa je izbira zasebnega partnerja skladno z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju za izvedbo projekta “Športni park Črnuče“. Podrobnejša vsebina je razvidna iz projektne naloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
 

Objava na Portalu Javnih naročil: JN13492/2011.

Obrazci

Razpisne datoteke