Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta

Zaključen: 17. 11. 2008 , odpiranje prijav: 18. 11. 2008

Datum objave: 8. 10. 2008
Rok za prijavo: 17. 11. 2008
Odpiranje prijav: 18. 11. 2008

Od 15. oktobra 2008 do 17. novembra 2008 bosta javno razgrnjena: 1. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta, ter 2. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice

Gradivo pod točko 1 bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure). Javna obravnava gradiva bo v sredo, 5. novembra 2008, ob 18. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 11, Ljubljana.

Gradivo pod točko 2 bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času), ter na sedežih Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana, Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana, in Četrtne skupnosti Trnovo, Cesta dveh cesarjev 32, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure). Javna obravnava gradiva bo v sredo, 12. novembra 2008, ob 18. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 11, Ljubljana.

Razpisne datoteke