Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za območje zadrževalnika Brdnikova in okoljskega poročila

Zaključen: 22. 4. 2011

Datum objave: 15. 3. 2011
Rok za prijavo: 22. 4. 2011

Od 22. marca do 22. aprila 2011 bosta javno razgrnjena dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežih Četrtne skupnosti Rožnik, Viška 38, Ljubljana in Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).


Javna obravnava gradiva bo v sredo, 13. aprila 2011, ob 17. uri, v prostorih Osnovne šole Vič, Abramova ulica 26, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke