Javna razgrnitev lokacijske preveritve Tovil

Zaključen: 13. 8. 2021

Datum objave: 21. 7. 2021
Rok za prijavo: 13. 8. 2021

Od 29. 7. 2021 do 13. 8. 2021 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672)– ID 2380

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletnem naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/.

V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “ Lokacijska preveritev Tovil - 2380 ”.

Razpisne datoteke