Javna razgrnitev osnutkov Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina in Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta

Zaključen: 10. 3. 2004 , odpiranje prijav: 11. 3. 2004

Datum objave: 2. 2. 2004
Rok za prijavo: 10. 3. 2004
Odpiranje prijav: 11. 3. 2004

Javno se razgrneta osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina in osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta.

Osnutka bosta javno razgrnjena od 9. februarja 2004 do 10. marca 2004 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, in na sedežu Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana (v času uradnih ur).

Javna obravnava osnutka bo v sredo, 3. marca 2004, ob 17.00 uri v prostorih Biotehniške fakultete, Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina cesta VIII/34.

Razpisne datoteke