Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora ŠI-390, za M hotel

Zaključen: 20. 5. 2019

Datum objave: 26. 4. 2019
Rok za prijavo: 20. 5. 2019

Od 6. 5. 2019 do 20. 5. 2019 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora ŠI-390, za M hotel.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure) in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure) ter na spletu.

Razpisne datoteke