Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora SL-236, za stavbo Dvorni trg 1

Zaključen: 12. 4. 2019

Datum objave: 21. 3. 2019
Rok za prijavo: 12. 4. 2019

Od 29. 3. 2019 do 12. 4. 2019 bo javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora SL-236, za stavbo Dvorni trg 1.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Center, Stefanova ulica 9, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure) in na spletni strani.

Razpisne datoteke