Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana v prostorskih enotah P3b, P4, P5, P6, P10 in P12b ter EUP PC-25 po OPN MOL ID

Zaključen: 22. 9. 2023

Datum objave: 7. 9. 2023
Rok za prijavo: 22. 9. 2023

Od 8. 9. 2023 do 22. 9. 2023 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana v prostorskih enotah P3b, P4, P5, P6, P10 in P12b ter EUP PC-25 po OPN MOL ID – ID: 3583.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana, na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana in na spletnem naslovu MOL.

V okviru javne razgrnitve lahko podate pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “Lokacijska preveritev ZN PCL Avtobusna postaja Ljubljana ”.

Razpisne datoteke