Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del območja ZN za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj - del (za dele funkcionalne enote F5 in cestnega odseka Cf2) – ID:1965

Zaključen: 28. 1. 2021

Datum objave: 31. 12. 2020
Rok za prijavo: 28. 1. 2021

Od 12. 1. 2021 do 28. 1. 2021 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja ZN za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj - del (za dele funkcionalne enote F5 in cestnega odseka Cf2) – ID:1965.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletnem naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/
V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki “Zadeva” elektronskega sporočila navede: “Lokacijska preveritev ZN ŠP2/1-1 Litostroj - ID 1965”.

Razpisne datoteke