Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del prostorske enote PE3 v območju OPPN 173 Parmova

Zaključen: 11. 8. 2022

Datum objave: 27. 7. 2022
Rok za prijavo: 11. 8. 2022

Od 28. 7. 2022 do 11. 8. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del prostorske enote PE3 v območju OPPN 173 Parmova.

Gradivo bo od 28. 7. 2022 do 11. 8. 2022 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure) in na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletnem naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navede: “Lokacijska preveritev OPPN 173 Parmova”.

Razpisne datoteke