Lokacijska preveritev za del območja OPPN 262 Stegne (za zemljišče parc. št. 1713/15, k. o. 1738 Dravlje)

Zaključen: 14. 7. 2021

Datum objave: 24. 6. 2021
Rok za prijavo: 14. 7. 2021

Od 29. 6. 2021 do 14. 7. 2021 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijska preveritev za del območja OPPN 262 Stegne (za zemljišče parc. št. 1713/15, k. o. 1738 Dravlje).

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, 1117 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletni strani. V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “ Lokacijska preveritev za del območja OPPN 262 Stegne”.

Razpisne datoteke