Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od PIP za Plezalni center, EUP GO-225

Zaključen: 2. 6. 2021

Datum objave: 10. 5. 2021
Rok za prijavo: 2. 6. 2021

Od 18. 5. 2021 do 2. 6. 2021 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP za Plezalni center, EUP GO-225.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Golovec, Litijska cesta 38, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletni strani. V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “Lokacijska preveritev za GO-225”.

Razpisne datoteke