Javna razgrnitev za lokacijsko preveritev za individualno odstopanje od PIP za objekt ŠIKA (Pošta - PLC Ljubljana)

Zaključen: 16. 3. 2020

Datum objave: 24. 2. 2020
Rok za prijavo: 16. 3. 2020

Od 2. 3. 2020 do 16. 3. 2020 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP za objekt ŠIKA (PLC Ljubljana – ŠIKA).

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času, ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 13. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1B, 1115 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletni strani.

Razpisne datoteke