Javni razpis za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2016 s področja varstva okolja

Zaključen: 2. 12. 2015 , odpiranje prijav: 7. 12. 2015

Datum objave: 23. 10. 2015
Rok za prijavo: 2. 12. 2015
Odpiranje prijav: 7. 12. 2015

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v MOL v letu 2016, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.

Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer:

  • Sklop A: Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis sp), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata), veliki pajesen (Ailantus altissima) in pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)) na zavarovanih območjih narave, na vseh zemljiščih,
  • Sklop B: Izvedba dogodka v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016 - dogodki s področja varstva okolja in narave,
  • Sklop C: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoči/e projekt/aktivnosti v delu, ki še ni/niso sofinanciran/e iz javnih sredstev.

Posamezna okoljska NVO in neprofitna organizacija lahko prijavi na posamezen sklop največ dva/e (2) projekta/aktivnosti. Če bo vlagatelj na posamezen sklop vložil več kot dva/e (2) projekta/aktivnosti, bosta v nadaljnjo obravnavo vzeti prvi dve prispeli vlogi, ki ju bo kot takšni evidentiral MOL. Isti/a projekt/aktivnost se ne sme prijaviti na več sklopov.

Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 21. novembra 2016, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.

Razpisne datoteke