Javni razpis za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti v MOL za leto 2013 s področja varstva okolja

Zaključen: 3. 12. 2012

Datum objave: 26. 10. 2012
Rok za prijavo: 3. 12. 2012

Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana in sicer:

Sklop A:

  • Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst:pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) na vseh zemljiščih razen zasebnih in
  •  japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis sp), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) in deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in Krajinskega parka Ljubljansko barje (znotraj Mestne občine Ljubljana) na vseh zemljiščih razen zasebnih ter iz naravnih znamenitosti.

Sklop B:

  •  Priprava idejnega načrta za izvedbo naravoslovne učne poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Sklop C:

  •  Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama) v Mestni občini Ljubljana.

 

Obrazci

Razpisne datoteke