Javni razpis za sofinanciranje projektov NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2022 s področja varstva okolja

Zaključen: 15. 12. 2021

Datum objave: 12. 11. 2021
Rok za prijavo: 15. 12. 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v MOL v letu 2022, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.

Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju MOL, in sicer:

Sklop A: Projekt ZUNAJ - Oživljanje zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev.
Sklop B: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).
Sklop C: Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe

Razpisne datoteke