Javni razpis za sofinanciranje projektov NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2024 s področja varstva okolja

Zaključen: 27. 12. 2023

Datum objave: 24. 11. 2023
Rok za prijavo: 27. 12. 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) v letu 2024, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.

Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju MOL, in sicer:
- Sklop A: Aktivnosti ozaveščanja/seznanjanja javnosti s cilji Mestne občina Ljubljana, da postane ogljično nevtralna do leta 2030
- Sklop B: Aktivnosti na področju naravovarstveno pomembnih vrst, ki vključujejo ozaveščanje in izobraževanje o pomenu ohranjanja biodiverzitete in/ali analizo stanja naravovarstveno pomembnih vrst ali habitatnih tipov izbranega območja MOL s predlogi ukrepov
- Sklop C: Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe

Razpisne datoteke