Dobava in montaža za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za OŠ Vide Pregarc

Zaključen: 21. 4. 2015 , odpiranje prijav: 21. 4. 2015

Datum objave: 11. 3. 2015
Rok za prijavo: 21. 4. 2015 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 21. 4. 2015 ob 12.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Blago.

Objava  na Portalu javnih naročil: JN1608/2015.

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: 13. 4. 2015 15:00 ure.

Razpisne datoteke