GOI dela ter dobava in montaža bazenske tehnike za projekt Kopališče Kolezija

Zaključen: 13. 5. 2014 , odpiranje prijav: 13. 5. 2014

Datum objave: 7. 3. 2014
Rok za prijavo: 13. 5. 2014 do 12.00 ure.
Odpiranje prijav: 13. 5. 2014 ob 14.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Številka: 430-1313/2013-2; Oznaka JN: 7560-13-220095.

Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku pod oznako JN5103/2014.

Popravek objave na Portalu javnih naročil pod oznako: JN 4694/2014 dne 18.4.2014.

Popravek objave na Portalu javnih naročil pod oznako JN4613/2014 dne 16.4.2014.

Popravek objave na Portalu javnih naročil pod  oznako JN3447/2014 dne 11.4.2014.

Popravek objave na Portalu javnih naročil pod oznako JN3985/2014  dne 4.4. 2014.

Popravek objave na Portalu javnih naročil pod oznako: JN3842/2014  dne 1.4.2014.

Popravek objave na Portalu javnih naročilpod oznako: N3719/2014   dne 28.3. 2014.

Popravek objave na Portalu javnih naročil pod oznako JN3483/2014  dne 25.3.2014.

Popravk  objave na Portalu javnih naročil pod oznako JN2956/2014   dne 13.3. 2014

Objava na Portalu javnih naročil: JN2725/2014.

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:  19. 4. 2014 do 15:00 ure.
 

Obrazci

Razpisne datoteke