Izgradnja šolskega športnega igrišča za potrebe OŠ Polje in otroškega igrišča za potrebe Vrtca Miškolin, enota Polje II

Zaključen: 17. 9. 2012

Datum objave: 5. 9. 2012
Rok za prijavo: 17. 9. 2012

Številka: 430-750/2010-44; Oznaka JN: 12/220078.

Objava na Portalu javnih naročil:JN9554/2012.

Obrazci

Razpisne datoteke