Izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del pri izgradnji Kopališča Vevče

Zaključen: 2. 9. 2022

Datum objave: 9. 8. 2022
Rok za prijavo: 2. 9. 2022 do 12:00 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 2.9.2022 do 12.00 ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 2.9.2022 in se bo začelo ob 14.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Rok za vprašanja: 19.8.2022 do 10:00.

Povezava do projektne dokumentacije: Mestna obcina Ljubljana (sharefile.eu)

Razpisne datoteke