Skupno JN za izbiro izvajalcev storitev varovanja za potrebe MOL, Pionirskega doma Centra za kulturo mladih, SMG Ljubljana, MKL in JZ Šport Ljubljana za 4 leta

Zaključen: 1. 6. 2021

Datum objave: 26. 4. 2021
Rok za prijavo: 1. 6. 2021 do 12. ure, preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/

Rok za vprašanja: 19.5.2021 do 12:00.

Objava na Portalu JN pod številko JN002665/2021-B01.

Objava popravka na Portalu JN pod številko JN002665/2021-K02, 21. 5. 2021

Razpisne datoteke