Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Ljubljana in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana in druge pravne osebe, v katerih ima Mestna občina Ljubljana prevladujoč vpliv pri upravljanju al

Zaključen: 29. 7. 2010 , odpiranje prijav: 29. 7. 2010

Datum objave: 18. 6. 2010
Rok za prijavo: 29. 7. 2010
Odpiranje prijav: 29. 7. 2010

Obrazci

Razpisne datoteke