Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za leto 2016

Zaključen: 2. 12. 2015 , odpiranje prijav: 7. 12. 2105

Datum objave: 23. 10. 2015
Rok za prijavo: 2. 12. 2015
Odpiranje prijav: 7. 12. 2105

Znanstveni in strokovni tisk:
Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.
Znanstveni in strokovni posveti:
Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki pomembno prispevajo k njeni promociji.

Razpisna dokumentacija:

- Besedilo javnega razpisa

Znanstveni oz. strokovni posveti:

- P2 - prijavni obrazec

- P3 - merila za ocenjevanje vlog

- P4 - izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa

- P7 - finančno poročilo 

- vzorec pogodba

Znanstveni oz. strokovni tisk:

- T2 - prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog

- T3 - merila za ocenjevanje vlog

- T4 - izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa

- T7 - finančno poročilo

- vzorec pogodbe

 

Razpisne datoteke