Javni razpis za sofinanciranje strokovnega/znanstvenega tiska in strokovnih/znanstvenih posvetov za leto 2013

Zaključen: 3. 12. 2012

Datum objave: 26. 10. 2012
Rok za prijavo: 3. 12. 2012

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis  (priloga T1_P1_JAVNI RAZPIS_2013).

  • Znanstveni oz. strokovni tisk:

T2 – prijavni obrazce z navedbo obveznih prilog
T3 – merila za ocenjevanje vlog
T4 – izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
T5- vzorec pogodbe (tisk)
T6 – zahtevek za izplačilo
T7 – obrazec za finančno poročilo

  • Znanstveni oz. strokovni posveti:

P2 – prijavni obrazce z navedbo obveznih prilog
P3 – merila za ocenjevanje vlog
P4 – izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
P5- vzorec pogodbe (posveti)
P6 – zahtevek za izplačilo
P7 – obrazec za finančno poročilo
 

Obrazci

Razpisne datoteke