Imenski seznam nagrajencev

2021,2022

Prostovoljno gasilsko društvo Medno
mag. Marjana Lutman
Primož Jamšek
Tilen Kreft
Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana Brdo, Nadgorica, Ljubljana Šentvid in Vič
Suzana Anžur, Gorazd Breskvar, Mitja Rudel in Tine Juvan
Ana Inkret, Janez Plevnik in Đulaga Huskić

2020

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet

Cveto Šumec

ekipa I. čete Gasilske brigade Ljubljana

2019

Špela Kenda

Iztok Žvan

Gasilska brigada Ljubljana

2018

Matjaž Šušteršič

Primož Grom

Marko Tomazin

Andrej Lenič

Župnijski urad Ljubljana – Barje

Samo Gostič

2017

Andrej Fink

Janko Štajnbaher

Ljubljanski stegi

Dušanka Turin

Pina Maja Bulc

Rdeči križ Slovenije

 

2016

 

Robert Blatnik

Peter Rink

Branko Rantaša

2015

Elza Majcen

Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo

Bojanka Genorio

Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije

 2014

Anita Caruso

Drago Omahen

Ana Jager

Viktor Kosec

Elektro Ljubljana

 2013

Služba nujne medicinske pomoči - Enota splošne nujne medicinske pomoči, Zdravstvenega doma Ljubljana

Prostovoljno gasilsko društvo Podgorica - Šentjakob

Prostovoljno gasilsko društvo Barje

Ciril Bricelj

Zaščita in reševanje v MOL v letu 2012

 2012

Enota za podporo vodenju javne gasilske službe MOL

Prostovoljno gasilsko društvo Ježica

Irena Stopar Kavčič

2011

Andrejka Sajovic
Brane Jovanović
Bojan Rožman
Prostovoljno gasilsko društvo Nadgorica
Komunalno podjetje Ljubljana d.d.
JP Vodovod-Kanalizacija (JP VO-KA), d.o.o.
JP SNAGA, d.o.o.
Alojz Levičnik – »Lojz«

2010

Sergej Gala

Vladimir Rozman

Janez Škrbinc

Gasilsko društvo Ljubljana mesto

2009

 

Marko Puškarič

Boštjan Brčan

Jože Pečnik

Prostovoljno gasilsko društvo Tomačevo Jarše

Prostovoljno gasilsko društvo Slape-Polje

dr. Marjan Ocvirk

2008

Primož Ferjančič

Cveto Šumec

Helena Vovk Šribar

Iztok Zajc

2007

Bojan Aleš

Marjan Florjančič ml

Zuhdija Hajdarevič

Milan Kotnik

Rok Kumar

Lojze Levičnik

Branko Žorž

2006

Matevž Cankar

Gasilske zveza Ljubljana

Zdenka Korelc

Janez Peršak

Slovensko združenje za požarno varnost

Dušan Weber

2005

Jamarski klub Železničar

Sektor kriminalistične policije PU Ljubljana

Radoljub Šutanovac

2004

Peter Napotnik

Anton Posavec

Zvonko Rauber

2003

Peter Bernik

Ljubljanski stegi (štiri skavtske enote), Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

Prostovoljno gasilsko društvo Črnuče

Vinko Tomc

2002

Dora Černe

Janez Feher

Andrej Fink

Dušan Jelenčič

Stane Jeromen

Marjeta Južna

Slavica Kukovec

PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje

Dean Paradiž

Ljubomir Ristić

Tone Štalic

Boštjan Žagar