Župančičevi nagrajenci 2013

nagrajenci 2013

Mestna občina Ljubljana podeljuje

Župančičevo nagrado za življenjsko delo

pisatelju, pesniku, dramatiku, prevajalcu in uredniku
EVALDU FLISARJU

za mojstrski književni opus – z najbolj branim slovenskim romanom po drugi svetovni vojni, vélikim tekstom Čarovnikovim vajencem na čelu –, ki v zvrstno neuvrstljivih romanih in dramskih besedilih, poimenovanih tragikomedije, z neprizanesljivo introspekcijo in empatijo, ob tem pa z očarljivo neposrednostjo, slikovitimi zgodbami in doživetji razkriva tesnobno krhko človekovo eksistenco, ki jo na življenjskem potovanju lahko potešijo samo odgovori na temeljno samospraševanje o smislu bivanja, identiteti, bogu, resnici, samouresničenju, rojstvu in smrti. Svetovljan, svetovni popotnik, svetovni ambasador slovenske književnosti Evald Flisar v slovenski literarni in mentalni prostor vnaša svetovno daljo in nebeško stran, ki se v stanovskem okrožju meri s številnimi nagradami in nominacijami zanje ter s prevodi in uprizoritvami dramskih besedil po vsem svetu, žetev, ki jo je umetnik s svojim široko odzivnim opusom že doslej obrodil kot poglobljen premišljevalec in kritičen motrilec, pa prinaša oprijemljivo upanje za novo samozavedanje in čuteče sožitje slovenskega in svetovnega občestva.

Mestna občina Ljubljana podeljuje

Župančičevo nagrado za leto 2013

dramskemu igralcu, gibalcu in režiserju
IVANU PETERNELJU

za umetniško dognane vloge v predstavah Ribič in njegova duša ter Luna na cesti, ki ju je tudi režiral, Izgubljena čast Katarine Blum, Klistirajmo srčka! in Škrat Kuzma dobi nagrado, v katerih se Peterneljev igralski register giblje v tako širokem žanrskem razponu, vsestranskem obvladovanju spektakelskih veščin in intenzivni odrski prezenci, da mu samodejno prerašča v celostno odrsko zamisel, ki daje opazen pečat njegovemu matičnemu Slovenskemu mladinskemu gledališču in odpira nov razmah njegovi zreli ustvarjalnosti, s katero posebej izvirno nagovarja dojemljivo otroško publiko.

lutkovnemu umetniku, igralcu, animatorju in predavatelju
BRANETU VIŽINTINU

za igralsko-animacijske stvaritve v predstavah Bagdadski tatič, Romeo&Julija, Mala čarovnica – pri slednjih je animacijo sousmerjal ob režiserju –, Živalska farma in Ti loviš! in nepogrešljivo režijsko asistenco tudi v predstavah Makalonca in Salto mortale.
Ob topli glasovni barvi in vselej inventivni animaciji je navdušujoča prvina večkrat nagrajene Vižintinove umetnosti do kraja vživeto poistovetenje z lutko, ki pred gledalcem prepričljivo oživi od mizanscene do obrazne mimike in s svojo igrivostjo enako animira soigralce-animatorje kot tudi mlade gledalce in njihove odrasle spremljevalce.

ANSAMBLU SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT (SToP)
ki ga sestavljajo MATEVŽ BAJDE, MARINA GOLJA, DAMIR KOROŠEC, BARBARA KRESNIK, TOMAŽ LOJEN, FRANCI KREVH, DAVOR PLAMBERGER
in DEJAN TAMŠE

za glasbeno-plesno predstavo SRH v Cankarjevem domu, koncerte in delavnice v Ljubljani in Celju (z gostom Neyem Rosaurom), Bumfest (mednarodni festival tolkalnih skupin), Tolkala in Musma (mednarodni projekt Music Masters on Air) in vrsto drugih odmevnih nastopov, predvsem tudi na vsakokratnih Slovenskih glasbenih dnevih. Njihovo izvajanje klasične glasbe 20. in 21. stoletja spodbuja k pisanju slovenske skladatelje in privablja v svoj krog vrhunske svetovne tolkalce, v slovensko koncertno dogajanje pa vnaša izvirno zvočnost redkega instrumentalnega sestava.