Publikacije MOL

 • Avgust 2008

  Zrak- Avgust 2008 (pdf, 384 KB)

 • Barjanski travniki - ogrožena naravna dediščina Evrope

  Zgibanka predstavlja pestrost barjanskih travnikov, predvsem s stališča travniških ptic. Pestrost travnikov lahko ohranimo z ukrepi, ki ne pomenijo dodatnih stroškov, vendar pomembno prispevajo k ohranjanju narave. Publikacija vključuje tudi karto Ljubljanskega barja z vrisanimi območji, kjer se nahajajo za naravo najpomembnejše travniške površine.

 • Brošura Evropske komisije o Ljubljani - Zeleni prestolnici Evrope 2016

  Predgovor; Čudovita Ljubljana; Ljubljana, zame najlepše mesto na svetu!;
  Ljubljana – zelena za ljudi; Zeleno, zeleno, zeleno; Več površin za pešce in kolesarje; Z drznostjo do manj odpadkov in bolj kakovostnega življenja; Pitna voda v Ljubljani; Kar seješ, to žanješ;

 • Brošura projekta APPLAUSE

  APPLAUSE, od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev

 • Castrum Leibach

  Knjiga Petra Štiha "Castrum Leibach" govori o najstarejši omembi Ljubljane in njenih začetkih.

 • Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

  Celostna prometna strategija LUR je inovativen strateški dokument, ki izhaja iz dejanskih potreb regije kot celote in odgovarja njenim konkretnim izzivom na področju trajnostne mobilnosti.

  CPS LUR (pdf, 5,8 MB)

 • Celostna prometna strategija MOL

  Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Ljubljani.

 • Cvetje iz papirja

  Cvetje iz papirja je razširjena obrt na območju Slovenije kot tudi na območju vzhodnega hribovja v Mestni občini Ljubljana. V vaseh pod Jančami je, predvsem zaradi organiziranih delavnic prenosa znanja na mlajše rodove, vsak dan več tistih, ki še obvladajo to ročno spretnost. V knjižici so zbrani rezultati etnoloških raziskav in natančno opisani postopki izdelave posameznih cvetlic.
  Knjižica je na voljo: Odsek za razvoj podeželja in upravne zadeve, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, info: podezelje@ljubljana.si.

 • Časopis Ljubljana.Zate.

  Ljubljana.Zate. je tematska številka glasila Ljubljana, v kateri je zajeto poročilo projekta zelena prestolnica Evrope 2016. Brezplačno so jo prejela vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana.

  Ljubljana.Zate. (pdf, 16 MB)

 • Dan brez avtomobila

  Evropski teden mobilnosti 2009.

  Dan brez avtomobila (pdf, 408 KB)