Publikacije MOL

 • Za starejše (ponatis, marec 2012)

  Zloženka »Za starejše« o organizacijah in storitvah s področja zdravja in socialnega varstva, ki se izvajajmo v Mestni občini Ljubljana.

 • Za starejše

  O organizacijah in storitvah, ki se izvajajo v Mestni občini Ljubljana za starejše.

  stareji.pdf (pdf, 274 KB)

 • Zakladi sredi mesta - Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

  S fotografijami bogata publikacija nas s pregledno karto popelje po z naravo in kulturo bogatem prostoru in nam predstavi pestro zgodovino območja, na katerem se razprostira Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

 • ZA enakost spolov

  Knjižica ZA enakost spolov v Ljubljani je 12. po vrsti v seriji Ljubljana – zdravo mesto. V njej so predstavljena različna področja z vidika enakosti spolov – politično odločanje, ekonomska neodvisnost, usklajevanje poklicnega in zasebnega / družinskega življenja, zdravje itd. Besedilo popestrijo portreti žensk in moških, ki predstavijo svoj pogled ter življenjske izkušnje na področju enakosti spolov.

 • Za duševno zdravje v Ljubljani

  Brošura »Za duševno zdravje v Ljubljani« sodi v serijo brošur Ljubljana – zdravo mesto, njen poglavitni namen je osveščanje in informiranje javnosti o tej tematiki, v njej pa so predstavljene tudi storitve in programi s kontaknimi informacijami, ki so meščankam in meščanom na voljo v primeru, da potrebujejo nasvet ali pogovor.

  Za duševno zdravje (pdf, 7,3 MB)

 • Vožnja z vozovi

  V okviru programa reje konj na Barju (delu Ljubljanskega barja, ki leži v Mestni občini Ljubljana) je leta 2002 prišlo do nadgradnje. Oblikovan je bil program vožnje vozov. V zloženki so predstavljeni ponudniki voženj z vozovi.
  Zloženka je na voljo: Odsek za razvoj podeželja in upravne zadeve, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, info: podezelje@ljubljana.si.

 • Vodnik o varovanju podzemne vode v Mestni občini Ljubljana

  Podzemna voda je neprecenljivo naravno bogastvo in ima velik pomen za obstoj zdravega življenjskega okolja ter nemoten razvoj mesta.
  Vodnik o varovanju podzemne vode v Mestni občini Ljubljana je nastal z namenom spodbujanja aktivnega sodelovanja vsakega posameznika pri varovanju vodnih virov. Ker je podzemna voda glavni vir pitne vode v Mestni občini Ljubljana, je pomembno, da smo prav vsi seznanjeni s tem, kako jo ogrožamo in kaj lahko storimo, da bo v naše domove še naprej pritekala čista in neoporečna voda.
  Želimo, da bi vodnik služil svojemu namenu, da bi v njem našli koristne informacije, predvsem pa, da bi nas vse vodil k skupnemu cilju – odgovorni skrbi za ohranjanje zdravega in prijetnega okolja.
   

 • V kraljestvu knjige

  Programska knjiga projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010.

 • Varna pot, št. 4, december 2013

  Izpostavljene teme tokratne številke so: Poročilo o delu SPV CP MOL za leto 2013; Program dela in aktivnosti SPVCP MOL v letu 2014; Analiza stanja prometnevarnosti na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje do 30. 11. 2013, v primerjavi z istim obdobjem leta 2012; Rimske ceste na slovenskih tleh; Nagrada za načrte varnih poti v šolo; itn.

 • Varna pot, št. 4, december 2012

  Varnost in mobilnost za vse,Ljubljanski avtocestni obroč,Orientacija in mobilnost,Prometna vzgoja se začne v vrtcu itn.