Publikacije MOL

 • April 2002 - Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema MOL

  omsapr2002.pdf (pdf, 319 KB)

 • Barjanski travniki - ogrožena naravna dediščina Evrope

  Zgibanka predstavlja pestrost barjanskih travnikov, predvsem s stališča travniških ptic. Pestrost travnikov lahko ohranimo z ukrepi, ki ne pomenijo dodatnih stroškov, vendar pomembno prispevajo k ohranjanju narave. Publikacija vključuje tudi karto Ljubljanskega barja z vrisanimi območji, kjer se nahajajo za naravo najpomembnejše travniške površine.

 • Maj 2002

  omsmaj2002.pdf (pdf, 318 KB)

 • Poročilo o izvedbi raziskave med mladimi tujimi turisti

 • Vožnja z vozovi

  V okviru programa reje konj na Barju (delu Ljubljanskega barja, ki leži v Mestni občini Ljubljana) je leta 2002 prišlo do nadgradnje. Oblikovan je bil program vožnje vozov. V zloženki so predstavljeni ponudniki voženj z vozovi.
  Zloženka je na voljo: Odsek za razvoj podeželja in upravne zadeve, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, info: podezelje@ljubljana.si.

 • Junij 2002

  omsjun2002.pdf (pdf, 318 KB)

 • Julij 2002

  omsjul2002.pdf (pdf, 334 KB)

 • Zgibanka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2002

  Namen Dneva brez avtomobila (22. september)  je ozavestiti prebivalce o negativnih vplivih avtomobilskega prometa na kakovost življenja ter z različnimi akcijami praktično dokazati ljudem, da obstajajo tudi druge, za okolje bolj sprejemljive možnosti urbane mobilnosti. Ob tej priložnosti smo izdali zgibanko, ki je meščane seznanila s snovmi, ki najbolj onesnažujejo zrak v MOL (dušikovi oksidi, ozon in delci v zraku) in katerih vir je motorni promet.

  zgibanka-dba02.pdf (pdf, 1,4 MB)

 • September 2002

  omssep2002.pdf (pdf, 335 KB)

 • Meritve PM<sub>10</sub> 2002

  Rezultati meritev delcev PM10 na območju Mestne občine Ljubljana

  Meritve PM 10 2002 (pdf, 417 KB)