14. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 19. 5. 2016 / 14:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 16. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Mnenje Statutarno pravne komisije glede 97. in 98. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  4. Razno

Zapisnik