20. seja Statutarno pravne komisije

Klub 11, Mestna hiša, Mestni trg 1, 26. 1. 2017 / 14:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 22. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik