22. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 30. 1. 2017 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 2017

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Poslovni načrt družbe ŽALE Javno podjetje, d. o. o. za leto 2017

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Poslovnega načrta za leto 2017 Tirna vzpenjača

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 9. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu Mestne knjižnice Ljubljana za obdobje 2017-2021

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 302 Vrtno mesto Kozarje - del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2017

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

Sprejeti dnevni red

Zapisnik