3. seja Statutarno pravne komisije

Klub 11, Magistrat, Mestni trg 1, 17. 3. 2011 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 2. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik