5. seja Statutarno pravne komisije

Klub 11, Magistrat, Mestni trg 1, 30. 5. 2011 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 4. redne seje in 2. izredne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 6. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik