3. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, 27. 6. 2011 / 17:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika, 2. redne ter 1. in 2. izredne seje odbora

  2. Obravnava gradiva kot zainteresirano delovno telo mestnega sveta za 8. sejo MS MOL za dan 4.7. 2011: 7. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Tovil za enoti urejanja prostora VI-521 in VI-370 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-373, VI-374, VI-658 in VI-672 do Jamove ceste

  3. Obravnava gradiva iz pristojnosti odbora za 8. sejo MS MOL za dan 4.7. 2011: 8. Osnutek Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana

  4. Pobude in vprašanja