24. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 17. 5. 2004 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

 1. Kadrovske zadeve
 2. a) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana
  b) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko
  c) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana
  č) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna galerija Ljubljana
  d) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana
 3. a) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana
  b) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče za otroke in mlade Ljubljana
  c) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center
  č) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestni muzej Ljubljana 

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik