28. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 12. 7. 2004 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji :

  1. Program razpolaganja s kapitalsko naložbo JP Energetika Ljubljana, d.o.o., v družbi Geoplin, d.o.o.
  2. Predlog Sklepa o prenosu ustanoviteljskih pravic do Cankarjevega doma
  3. Predlog Dopolnitev programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2004 

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik