32. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 24. 1. 2005 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

  1. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
    |stroški posameznih elementov v ceni programa (xls)|
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča s predlogom za sprejem po hitrem postopku
  3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
  4. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za oglaševanje
  5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za posebno in podrejeno rabo javnih površin.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik