35. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 30. 6. 2005 / 15:30

Dnevni red

1. Predlog Sklepa o podpori izgradnji polnega priključka Celovške ceste na gorenjsko avtocesto v Šentvidu
2. Predlog Odloka o koncesiji za tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad
3. Ocena stanja in posledic v zvezi z nakupom in kasnejšo prodajo SIB banke

Gradivo za 1. točko ste prejeli z gradivom za 20. sejo mestnega sveta, gradivo za 2. točko boste prejeli naknadno, gradivo za 3. točko je priloženo.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik