40. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 21. 11. 2005 / 15:30

Dnevni red

1.    Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana
2.    Osnutek Odloka o programu opremljanja za območje Potniškega centra Ljubljana
3.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
4.    Informacija o problematiki Trga republike

Gradivo za 1. točko ste prejeli z gradivom za 23. sejo mestnega sveta, gradivo za 4. točko boste prejeli naknadno, ostalo gradivo pa je priloženo.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik