43. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 30. 1. 2006 / 15:30

Dnevni red

1.    Kadrovske zadeve
2.    Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest
3.    Osnutek Odloka o določitvi plovbnega režima
4.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ŽG Ljubljana
5.    Osnutek Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)
6.    Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti posameznih odlokov in drugih aktov


Gradivo je priloženo.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik