sreda, 6. 2. 2019

Sodelujte v akciji Naj blok v Ljubljani 2019

V letu 2016 smo v Mestni občini Ljubljana prvič organizirali akcijo Naj blok v Ljubljani. Z akcijo nadaljujemo, saj želimo še naprej spodbujati vse stanovalce, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, da po svojih možnostih vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja.

Stavbe, ki se bodo potegovale za naziv Naj blok v Ljubljani 2019, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • stavba mora biti obnovljena in starejša od 15 let
 • večinski lastniki morajo biti etažni lastniki stanovanj
 • stanovanjskih enot mora biti vsaj 10
 • veljavna energetska izkaznica
 • v kolikor ima blok zelenico, le-ta ne sme biti preoblikovana v parkirišče (blok pri katerem so bila na zunanjih površinah (ali delu) požagana drevesa in na teh površinah urejena parkirišča, se namreč ne more uvrstiti v izbor)
 • v kolikor ima blok dvigalo mora imeti klančino za osebe z oviranostmi

Opomba: Stavbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale pogojev, bomo iz postopka izločili.

Na podlagi prejetih predlogov bo komisija za Naj blok v Ljubljani izbrala zmagovalca. Pretekli zmagovalci se na razpis ne morejo več prijaviti.

Komisija bo nato prejete predloge ki izpolnjujejo pogoje, ocenjevala po naslednjih kriterijih:

 • skladnost fasade z okoljem
 • energetska učinkovitost bloka
 • enotnost senčil in stavbnega pohištva
 • urejenost pripadajočega zemljišča in širše okolice
 • urejenost notranjih skupnih prostorov bloka
 • urejenost kolesarnice in skupinskega zbirnega mesta za odpadke

Razglasitev zmagovalca bo aprila 2020, v sklopu akcije Za lepšo Ljubljano.

Prosimo, da nam vaše predloge oz. vaš izbor posredujte na pripetem obrazcu (prijavni obrazec z vprašalnikom) do četrtka, 28. 2. 2019, na elektronski naslov mol.moste@ljubljana.si. Poleg izpolnjenega obrazca posredujte še fotografijo stavbe v velikosti vsaj 1200 x 600 pixlov.